Euroopa Liidu toiduabi 2015–2018

Järgneval neljal aastal aitab Euroopa abifondi toiduabi jagada Eesti Toidupank.

Toiduabipakkide jagamiseks kasutatakse olemasolevat toidupankade ning nende koostööpartnerite võrgustikku. Neis linnades ja valdades, kus Toidupangal veel sobivaid partnereid ei ole, kutsutakse tegevuses kaasa aitama kõiki muid heategevusorganisatsioone, ühendusi ja kohalikke omavalitsusi.

Millal ja kellele toiduabi jagatakse?
Toiduabi hakatakse jagama kaks korda aastas.

  • Märtsi lõpust maikuu teise pooleni saavad toiduabipaki jaanuaris ja veebruaris toimetulekutoetust saanud inimesed ning need, kelle sissetulek pärast eluasemekulude maha arvamist ei ületa kehtestatud toimetulekupiiri rohkem kui 15%. 
    Samuti saavad toiduabi kodutute öömajades viibivad elukohata inimesed.
  • Oktoobri teisest poolest detsembri teise pooleni jagatakse toiduabi augustis ja septembris toimetulekutoetust saanud inimestele ning ka neile, kelle sissetulek pärast eluasemekulude maha arvamist ei ületa kehtestatud toimetulekupiiri rohkem kui 15%.
    Samuti saavad toiduabi kodutute öömajades viibivad elukohata inimesed.


Toiduabi taotlemiseks tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole. Toidupangad ise ei otsusta, kes abi saavad - toidu jagamine toimub sotsiaalministeeriumilt saadud nimekirja alusel.


Kust tuleb ELi toiduabi ja kui palju see kõik maksab?

Koos omafinantseeringuga on Eestil aastani 2020 kasutada kokku ligi 8,9 miljonit eurot toiduabi jagamiseks. Valdav osa sellest summast tuleb FEAD fondist (Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks).

Abifondi toetuse kasutamist koordineerib Eestis Sotsiaalministeerium.
Täpsema info vastavate regulatsioonide kohta leiate siit.

Igal aastal hangib/ostab Sotsiaalministeerium kindlaks määratud summa eest vajaliku toidukauba ning partnerorganisatsioon – Eesti Toidupank – aitab selle jagada abi vajavatele elavatele inimestele.


Millest toiduabi koosneb?

Toiduabipakk koosneb 12-15 kg toiduainetest, mille hulgas on erinevaid kuivaineid, toiduõli, suhkrut ja konserve.

Täpsem info toiduabi jaotuspunktide ning ajagraafiku kohta on leitav maakonniti vasakult menüüst.


Kontakt ELi toiduabi küsimustes 
Sotsiaalministeeriumis: Merle Ploompuu, merle.ploompuu@sm.ee
Toidupangas: Kerttu Olõkainen, kerttu@toidupank.ee

Internetiturundus