Euroopa Liidu Toiduabi jagamise põhiperiood sügisel 2015 on 26.10-09.12.2015. Euroopa Liidu toiduabi  väljastatakse AINULT NIMEKIRJAS olevatele isikutele. Nimekiri on koostatud Sotsiaalministeeriumi poolt, ning toiduabi sihtgrupp moodustus inimestest, kes perioodil 01.08.2015-30.09.2015 olid: 

*toimetulekutoetuse saajad; 

*toimetulekutoetuse taotlejad, kes küll oma sissetuleku tõttu oleksid õigustatud saama toimetulekutoetust, kuid kelle kohta on kohalik omavalitsus teinud otsuse toetust mitte maksta; 

*toimetulekutoetuse taotlejad, kelle sissetulek pärast tasumisele kuuluvate eluasemekulude maha arvamist (kehtestatud piirmäärade ulatuses) ületab kuni 15% ulatuses kehtestatud toimetulekupiiri; 

*varjupaigateenust (kodutute öömaja) kasutavad inimesed; *vajaduspõhise peretoetuse (VPPT) saajad. 

Teavitus Euroopa Liidu toiduabi jagamisest

Toidupank koostöös Sotsiaalministeeriumi ning kohalike omavalitsustega jagab sügisel 2015 Euroopa Liidu toiduabi. Seda on õigus saada augustis ja septembris toimetulekutoestust ja vajaduspõhist peretoetust taotlenud inimestel.

Toiduabi väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel.

Kui Teil puudub võimalus nimetatud päeval kaubale järele tulla, võite volitada ametliku esindaja toiduabi välja võtma. Volitus peab sisaldama volitatava isiku isikukoodi. Kaup väljastatakse mõlemal juhul isikuttõendava dokumendi alusel.
Volituse näidise leiate toidupanga kodulehelt: www.toidupank.ee või SIIT  Kiri_toiduabi_saajale_2015_volitus_EST (1).doc

Oluline:

  • Kaubale järgi tulles pea kinni päevast ja osutatud kellaajast.
  • Üks komplekt toiduaineid kaalub 20 kg ning sisaldab: 2 tatart, 1 jahu, 1 pudruhelbeid, 1  riisi, 2 rosinaid, 2 rapsiõli, 2 suhkrut, 12 lihakonservi, 10 skumbriakonservi, 8 praetud räime marinaadis, 3 purgisuppi ja 4 šokolaadi. Toiduabile järele tulles tuleb kaasa võtta kogu komplekt (ei saa osade kaupa järel käia).
  • Ühe toiduabi komplekti kaasavõtmiseks tuleb kindlasti kaasa võtta kaks tugevat kotti.
  • Komplektide arv sõltub teie pere/leibkonna liikmete arvust, mille deklareerisite sotsiaaltöötajale siis, kui toimetulekutoetust taotlemas käisite.  Kui teie pere saab enam kui ühe komplekti, palume kaasa võtta vastava arvu kotte.
    Näide
    5-liikmeline pere, kus kõigile on ette nähtud toiduabi saab viis komplekti toiduabi ehk 5 x 20= 100 kg. Vajalik seega vähemalt 5 x 2 = 10 kotti.
  • Kui on mitu komplekti, võib toiduabil mitu korda järel käia. Siiski ei tohiks unustada, et iga kord antakse teile kaasa 48 ühikust koosnev komplekt.


Kui loobute toiduabi saamise võimalusest või ei vaja seda, palun teavitage Toidupanga esindajat (eneken@sesok.ee/tel 5661 5584) / kohalikku sotsiaaltöötajat  

 Täiendav info: www.toidupank.ee/euroabi

Küsimuste korral võib pöörduda kas kohaliku sotsiaaltöötaja või kohaliku toidupanga poole.
Toidupanga ELi toiduabi jagamise koordinaator: Kerttu Olõkainen, kerttu@toidupank.ee

 

Internetiturundus