Rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste andmed järjekordade kohta sihtgruppide lõikes:

Puuet taotlevad ja puude raskusastet omavad lapsed: andmed järjekorra kohta on leitavad SIIT

Puude raskusastet omavad 16-aastased ja vanemad isikud: andmed järjekorra kohta on leitavad SIIT

16-aastased kuni vanaduspensioniikka jõudnud psüühilise erivajadusega isikud, kellele on määratud töövõimekaotus 40% või enam: andmed järjekorra kohta on leitavad SIIT

Alaealiste komisjoni otsusel suunatud alaealised: andmed järjekorra kohta on leitavad SIIT

Rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste kontaktandmed on leitavad majandustegevuse registrist. Majandustegevuse registri avalehel tuleb vasakust menüüst valida otsing, seejärel ettevõtja otsing, seejärel sisestada etteantud otsingulahtritesse vajalikud parameetrid (tegevusala: rehabilitatsiooniteenuse osutamine, ettevõtja nimi, registrikood vms).

Kontaktandmed rehabilitatsiooniteenuse järjekorda registreerimiseks asuvad tegevuskoha andmete juures. Majandustegevuse register on leitav siit 

 


Internetiturundus