"55+. Kuidas edasi?"

Projekti eesmärk on suurendada 55 aastaste ja vanemate tööturult kõrvale jäänud inimeste elukvaliteeti ja toetada nende tööle asumist ja tööl püsimist.

On üldteada tõde, et vanemaealistel on tööturul noorematega keeruline konkureerida, takistuseks saab tervis, enesehinnang, tööandjate suhtumine.  Samas on ka nendel vajadus suhelda, tunda end vajalikuna, ennast arendada, saada väikest lisaraha töövõimetoetuse või pensioni kõrvale. Suheldes projekti ette valmistades tööandjatega jäi teiseltpoolt ülekaalukalt kõlama tööandjate suhtumine - vanus ei ole oluline, peaasi, et inimene tahaks tööd teha.

Olemegi kokku pannud projekti just 55 aastastele ja vanematele, aidata neil kohaneda elus ja ka tööturul toimuvate muutustega, pakkuda neile arendavat kooskäimisvõimalust ja tööle soovijad viia kokku tööandjatega. 

Projektis jooksul oli osalejatel võimalus

  • osaleda 60-tunnisel koolitusel "55+ Kuidas edasi?". Koolitusel räägiti sotsiaalsest ja psühholoogilisest toimetulekust muutustega, edasise elu sh tööelu plaaneerimist ning keskenduti vanemaealiste võimalustele tööturul osaleda
  • osaleda 20 tunnisel arvutikoolitusel, kus käsitletakse igapäevaelus vajalike arvutioskusi
  • osaleda erinevatel erialakoolitustel (koolituse sisu lähtub grupi vajadusest)
  • saada psühholoogi, sotsiaaltöötaja ja võlanõustaja abi erinevate probleemidega toimetulekuks.
  • saada personaalset tuge tööotsingul ja tööle kandideerimisel
Kõik tegevused olid tasuta, koolitusel osalejate maksti stipendiumi ja sõidutoetust.

Projekti jooksul viidi läbi 5 koolitusgruppi (2 Paides, Türil, Järva-Jaanis, Aravetel).
Kokku osales projektis 60 inimest vanuses 55 ja vanemad.
Projekti tulemusena sai tööle 12 inimest.
Projekti abikõlbilik periood kestis kuni 30.03.2023, rahastas Euroopa Sotsiaalfond 

Projektijuht
Tiina Larven
tel 5189259 või kirjutada tlarven@gmail.com
Internetiturundus