Mittetulundusühing Süda-Eesti Sotsiaalkeskus on loodud oktoobris 2004.a. eesmärgiga aidata kaasa sotsiaalsete probleemide lahendamisele läbi paindliku ja abivajajakeskse sotsiaalteenuste osutamise.

Meie põhiväärtused

   • Kliendikesksus - igale inimesele lähenetakse individuaalselt
   • Sallivus - me aktsepteerime inimest sellisena nagu ta on
   • Usaldus ja koostöö - head usaldussuhted: klient-töötaja, töötaja-töötaja, keskus-koostööpartner vahel
   • Enesearendus - kliendi, töötaja, organisatsiooni arendamine

MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus töötab lähtudes Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest. Meie eetilise tegevuse põhimõtted on avalikustatud aadressil: https://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/  Internetiturundus