Tegusalt tulevikku


MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus on tegelenud pikaajaliste töötute abistamisega viis aastat. Aprillis käivitub uus maakondlik projekt „Tegusalt tulevikku”.

Projekti kestus on 01.märts 2010-31.detsember 2012.

Projekti kogumaksumus on 4 994 000 krooni, millest 4 494 600 krooni saadakse toetusena Euroopa Sotsiaalfondist. 10%-lise omafinantseeringu katavad projektis osalevad omavalitsused ning MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus.

Kolme aasta jooksul kaastakse projekti kokku 350 pikaajalist töötut kogu Järvamaalt. Projekti tulemusel peaks tööle saama 70 inimest.

Projekti tegevused algavad Albu, Koeru, Järva-Jaani, Roosna-Alliku ja Türi vallas ning Paide linnas. Edaspidi on võimalus projekti kaasata ka Imavere, Ambla, Kareda ja Väätsa valla elanikke. Projekti põhitegevuseks on tööharjutus. Tööharjutuste käigus toimub sihtgrupi kaasamine ühistegevusse, taastatakse tööharjumus, arendatakse sotsiaalseid oskusi ning omandatakse lihtsamad (heakorratööd, koristamine, küttepuude tegemine jm) või keerulisemad (käsitööoskused, õmblemine, mööbli restaureerimine jm) tööoskused. Tööharjutusel osalemine annab töötule võimaluse ennast ühiskonnas kasulikuna tunda. Suur osakaal on psühholoogilisel motivatsioonikoolitusel, mida on töötutele väga vaja, kuid mida töötukassa ei paku. Projekti teisel ja kolmandal aastal toimuvad erinevad koolitused (kohanemiskoolitus, pere tugiisiku koolitus, arvutikasutus, raamatupidamine, puhastamise alused, mööbli restaureerimine). Samuti on võimalus saada psühholoogi abi ning sõltuvusrehabilitatsiooniteenust. Kord kvartalis viiakse erinevates valdades läbi tööturu/ettevõtluse alaseid infopäevi. Esimene infopäev toimub juba aprilli lõpus Roosna-Allikul. Projekti eelarvesse oleme kavandanud ka toetused tööandjatele praktika- ja palgatoetuse näol. Soovime, et inimesed saaksid teenust võimalikult kodu lähedal, seetõttu toimuvad tööharjutused valdades, koolitused ja infopäevad piirkonnas (Lõuna-Järvamaa, Põhja-Järvamaa).

Pikaajaline töötus on tõsine sotsiaalne probleem. Praegusel ajal, kui töötute arv järjest kasvab ning töökohti jääb vähemaks, kaob inimestel lootus tööle saada. Mida kauem on inimene töötu, seda raskem on tal tööturule naasta. Soovimegi olla inimestele toeks, julgustada ja motiveerida neid ning viia nendeni informatsiooni erinevatest koolitus- ja töövõimalustest. Täpsem info valla sotsiaaltöötajalt või projektijuhilt tel 5189259.

Tiina Larven
projektijuht

Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond.


Projekti kokkuvõte 2010
Projekti kokkuvõte 2011
Projekti tulemused 2010-2011
Internetiturundus