Magistritöö Järvamaa rahvastiku tervise teemal

Järvamaa rahvastiku üldist tervist on uurinud MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskuse juhatuse liige Tiina Larven oma magistritöös „Järvamaa rahvastiku tervis ja seda mõjutavad determinandid“ 2007.aastal.

Uuringu tulemustega saate tutvuda siin  Järvamaa rahvastiku tervis.

Tallinna Ülikool
Sotsiaalteaduskond
Sotsiaaltöö Instituut
Tiina Larven

Internetiturundus