Lõppes projekt "Sihid selgeks - elus edasi!"

juuli 01, 2015
Süda-Eesti Sotsiaalkeskuses lõppes kaks aastat kestnud ESF projekti „Sihid selgeks – elus edasi!“.  Projektis osales kokku 174 inimest, kellest 71 said projekti jooksul tööle.

Projekti sihtgrupiks olid töötud noored ja lastega kodus olevad lapsevanemad. Projektis osales kokku 174 inimest, neist 155 naist ja 19 meest. Kaheaastase projekti jooksul viidi läbi 16 gruppi kohanemiskoolitust üle maakonna piirkondades kohepeal (Paides, Türil, Koerus, Järva-Jaanis, Amblas, Imaveres, Väätsal) koolitustel osales 153 inimest. Lisaks viidi läbi arvutikoolitusi, osales 63 inimest ning neli gruppi erialakoolitusi. Eelmisel kevadel koolitati 14 tugiisikut erivajadustega lastele ning 9 klienditeenindajat, sellel kevadel õppis 11 inimest raamatupidamist ning 9 inimest turismi-ja hotellimajandust. Lisaks oli projekti jooksul võimalus saada individuaalseid nõustamisi (psühholoogiline nõustamine, võla- ja karjäärnõustamine). Projekti kogumaksumuseks kujunes 121700€, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus oli 103500€. 18200€ panustasid projektis osalenud KOV-id ja MTÜ ise.

Projekti jooksul sai tööle 71 inimest so 41% projektis osalenutest.

Projektimeeskond tänab kõiki osalejaid ning koostööpartnereid. Soovime kõikidele inimestele ilusat suve ning meelepärast ning huvitavat karjääri.

 

Tiina Larven

Projektijuht

Tel 5378 3929

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi
E-mail
Kommenteeri
Internetiturundus