MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus osaleb Sotsiaalse Ettevõtluse Akadeemias

september 22, 2014
Tegemist on Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEV) kaubamärgiga, mille alt hakatakse pakkuma sotsiaalse ettevõtlusega tegelevatele ning sellest huvitatud organisatsioonidele arenguvõimalusi, sh vastavaid programme, nõustamisi ja koolitusi.

“Vabatahtlike värbamise arenguprogrammis” osaleb kaheksa sotsiaalvaldkonnas erinevaid avalikke teenuseid pakkuvat vabaühendust: MTÜ Avitus, MTÜ Merimetsa Tugikeskus, MTÜ Minu Tasakaal, MTÜ Naiste Tugi- ja teabekeskus, MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus, MTÜ Tartu Laste Tugikeskus, MTÜ Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit ning MTÜ Vanem Vend Vanem Õde Pärnu. Kõik nad läbisid programmi kandideerides tiheda konkursi ja kaks kuud kestnud värbamisprotsessi.

“Vabatahtlike värbamise arenguprogrammi” eesmärk on osalevate vabaühenduste tegutsemisvõimekuse kasv läbi professionaalidest vabatahtlike kaasamise. Arenguprogramm koosneb seitsmest erinevast üksteist täiendavast koolitusest ja ühenduste nõustamisest ning kogemuste vahetamisest. Värbamisprotsessi käigus kaardistati osalevate organisatsioonide arenguvajadused, mille saavutamiseks ühendused kaasavad appi professionaalidest vabatahtlikud1.

Osalevad vabaühendused saavad põhjaliku ettevalmistuse, kuidas professionaalidest vabatahtlike kaasata ja juhtida. Alanud arenguprogramm erineb teistest mentor- ja arenguprogrammidest eelkõige selle poolest, et vabaühendustel tuleb ise vabatahtlikud värvata ja koos vabatahtlikega kokkulepitud tegevused ellu viia. “Vabatahtlike värbamise arenguprogramm” on Siseministeeriumi professionaalidest vabatahtlike pilootprogrammi edasiarendus2.

“Vabatahtlike värbamise arenguprogrammi” rahastavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Siseministeerium.

1Professionaalidest vabatahtlikud on oma ala spetsialistid, kes panustavad vabatahtlikuna vabaühenduste tegevusse ja nende eesmärkide elluviimisse enda erialaste teadmiste ja oskustega (mida rakendavad tavapäraselt nt ettevõtluses või mõne teise ühenduse juures töötades).

2Siseministeeriumi pilootprogrammi hindamisest saad lugeda siit.

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi
E-mail
Kommenteeri
Internetiturundus